- UMENIE PATRÍ DO MESTA

Umenie patrí do mesta pokračuje ! A to aj vďaka podpore Trnavského samosprávne kraja.
 
V parku pri dome kultúry vás čaká 14 výtvarných prác žiakov ZUŠ na tému “ TU ŽIJEM”.
Vystavené portréty sú výtvarnými prácami mladších i starších žiakov.
Sú stvárnené výtvarnými technikami: maľba temperou a suchým pastelom.
Ich farebnosť je živá, dynamická, u žiakov veľmi obľúbená. Projekt UMENIE PATRÍ DO MESTA - VEREJNÁ GALÉRIA PODPORILI: Trnavský samosprávny kraj OZ ENDY DANCE GROUP ZUŠ Gbely Mesto Gbely Ďakujeme

- Ocenenie Transvkého samosprávneho kraja 2023

Ocenenie Trnavského samosprávneho kraja 2023 

 

25.9.2023 vo večerných hodinách si v divadle Jána Palárika v Trnave odniesla tanečná skupina ENDY, ktorá pracuje pod Základnou umeleckou školou Gbely ocenenie Trnavského samosprávne kraja v oblasti kultúry. Počas galavečera bolo ocenených viac ako 50 osobností kraja a medzi nimi aj naša domáca tanečná skupina ENDY, ktorá v minulom roku oslávila svoje 25. výročie od založenia. Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rvozvoju kraja. Tanečnú skupinu nominovala riaditeľka ZUŠ Gbely Mgr. Magdaléna Rafaelisová DiS.art. a následne nomináciu schválili krajskí poslanci TTSK. 

 

Tanečnej skupine ENDY gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov. 

- Projekt - HUDBA HROU

V školskom roku 2022/2023 sa naša Základná umelecká škola zapojila do grantovej výzvy nadácie EPH s projektom “HUDBA HORU”. V rámci projektu sme odhlučnili učebňu hudobnej teórie a zakúpili orffove nástroje, s ktorými budú žiaci pracovať na hodinách hudobnej náuky, rozvíjať svoje hudobné cítenie a zmysel pre rytmus.

Ďakujeme spoločnosti Nafta a.s a nadáci EPH, vďaka ktorým sme mohli projekt uskutočniť. 

 

- Vidiečanova Habovka 2022

V dňoch 1.7-3.7. 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí,
ktoré bolo súčasťou folklórneho festivalu priamo vo Východnej. Blahoželáme našej žiačke Timei
Ondisovej- zlaté pásmo, za reprezentáciu našej školy. ❤️
 
 
 
Timeu pripravila Mgr. Magdaléna Rafaelisová DiS.art a korepetoval Michal Čas.

- MODRÝ SVET OČAMI UMENIA

V mesiaci december sa tanečná skupina ENDY ZUŠ Gbely zúčastnila  online súťaže “ Modrý svet očami umenia “, ktorú organizovala SZUŠ Bardejov a odborná porota ocenila našu prácu nasledovne: 

 

2. miesto - Na pláži / deti / 

2. miesto - Aladin / juniori / 

2. miesto - Moonlight / mládež /
1. miesto - Odlišný / mládež / 

 

Špeciálna cena poroty pre choreografa - Lukáš Jureňu 

 

Tanečníkom aj choreografovi GRATULUJEME ! 

 

ENDY GBELY 

- ADVENTNÉ DARČEKY - online koncerty

Online koncerty ADVENTNÉ DARČEKY si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch: 

 

Príjemné počúvanie :) 

POHYBOVÁ VÝCHOVA - Tancujeme svoj sen !

Cieľom projektu je podpora a rozvoj tanečníkov od útleho veku až po našu najstaršiu tanečnú generáciu. Tanec má v meste Gbely širokú tanečnú, ale tiež divácku základňu. Tancom sa do našich tanečníkov snažíme vštepovať disciplínu, sebarozvoj, kreativitu. No v prvom rade tanec pre nás znamená radosť, priateľstvo, pokoru a samozrejme veľkú tanečnú rodinu.
V rámci projektu sme pre našich tanečníkov získali 2500 eur na zakúpenie novej tanečnej podlahy / baletizol / v rozmere 10x12 metrov, nové ozvučenie telocvične ZUŠ Gbely, ktorú často využívame pri veľkých formáciach či prípravy na vystúpenia ako tanečnú sálu, za ktorú sme nesmierne vdační ! A nezabudli sme ani na odpočinok a tanečníkom sme do novej šatne dopriali sedacie vaky.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore nadácie VOLKSWAGEN SLOVAKIA.
ĎAKUJEME !
OZ ENDY DANCE GROUP

- INTERAKCIA V POHYBE

Interakcia v pohybe 

 

To je názov výzvy spoločnosti Nafta a. s. ,do ktorého sme sa zapojili s naším projektom “rozvoj flexibility tanečníka”. V projekte sme boli úspešný a pre našich tanečníkov získali grant v hodnote 500 eur. Cieľom projektu je zlepšenie rozsahu tanečníkov, flexibility svalového aparátu, ale aj predchádzanie úrazu. Tanečníkom sme vďaka projektu zakúpili 2 kusy nafukovacích žinienok “Airtrack masterjump” a 30 kusov penových kvádrov na cvičenie, ktoré poskytujú oporu a stabilitu v pozíciach pri cvičení. 

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore spoločnosti NAFTA a. s. 

 

ĎAKUJEME ! 

OZ ENDY DANCE GROUP 

- V4 DANCE CUP


Dňa 18.9.2021 sa naši tanečníci zúčastnili kvalifikačnej tanečnej súťaže
na V4 DANCE CUP / Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko /  v Piešťanoch
ktorá dopadla pre tanečníkov úspešne a do Gbelov priviezli nasledovné
umiestnenia:

Aladin - 2.miesto
Pizzu prosim - 2.miesto
Laboratorium - 1.miesto
V parku - 2.miesto
Orchester  - 1.miesto
Stairs - 1.miesto
Cirkus - 2.miesto
Choreografile pripravil - Lukáš Jureňa

Podľa vytancovaných bodov sa dozvieme či tanečníci postúpili do veľkého
finále.
Ďakujeme rodičom za podporu a tanečníkom za reprezentáciu a pekne
odvedené výkony.

- UMENIE V MESTE

Výstavu absolventov výtvarného odboru ZUŠ nájdete  v našom mestskom parku

 

Prechádzali ste sa poslednú dobu v parku pred mestským úradom a pozreli

ste si našu výstavu absolventov výtvarného odboru ZUŠ Gbely ? Ak bola pre vás

milým prekvapením , tak sme radi. Môžeme si tak s Lukášom J. povedať, že

splnila svoj cieľ. Má byť obohatením kultúry nášho mestečka, kde kultúra

okrem športu mala vždy významné postavenie. Kto ju ešte nestihol navštíviť,

tak má ešte túto možnosť do konca mesiaca jún.

Uvedená výstava ponúka široké spektrum výtvarných štýlov od kresby cez

maľbu a to rôznymi výtvarnými prostriedkami . Jej čaro je práve v jej pestrosti

.Tak ako našim mladým výtvarníkom , tak aj každému z vás je blízky iný

výtvarný štýl, veď umenie je subjektívny fenomén. Tých prívlastkov aké je ešte

umenie je určite viac. V tejto zložitej dobe mi prichádza na myseľ, že je určite

spájajúce.

Nájsť prepojenie medzi kultúrou a životom v meste ...práve tak je

konceptuálne poňatý náš výtvarný projekt. Stal sa pre nás veľkou výzvou, či

našim prianím. Ďakujeme vedeniu nášho mesta Gbely a vedeniu našej ZUŠ,

ktorí nás v tomto projekte podporili a tiež nám pomohli s jeho realizáciou.

Veľká vďaka patrí tiež našim milým absolventom za poctivú , systematickú

prácu počas celého školského roka a to i napriek prekážkam, ktoré priniesla

táto doba. Môžete byť na seba hrdí, že ste zvládli vypracovať svoje

absolventské práce na výbornú.

Každým spojením, či skôr prepojením vzniká nielen niečo nové, ale aj

zaujímavé a nekonvenčné...Veď umenie nie je sen, ale život...

 

Mgr. Andrea Papánková

- ENDY ONLINE súťaž Levice

Dňa 22.5.2021 sa náš miestny Dom kultúry po dlhom čase zaplnil
tanečníkmi… ENĎÁCI počas celého dňa súťažili v celoslovenskej tanečnej
ONLINE súťaži vo výrazových tancoch. Tanečníci sa striedali pred
porotou, ale aj divákmi, ktorí ich sledovali počas celého dňa online na
svojich obrazovkách. Po dlhom čase bolo cítiť  súťažnú atmosféru, ale aj
napätie pri live výsledkoch. Ďakujeme SMM Gbely za priestor a
ústretovosť a samozrejme rodičom, ktorí nás povzbudzovali zo svojho
domáceho prostredia.
Choreografie pripravili: Jessica Kobilyová, Lukáš Jureňa.

- Hair UP - 1.miesto /duo deti / 
- Rain man - 3.miesto / solo deti /
- Na farme - 3.miesto / trio deti / 
- Koralína a svet za tajomnými dverami - 2.miesto / solo juniori / 
- Kniha spomienok - 4.miesto / solo juniori / 
- Zabudnuté hračky - 1.miesto / trio deti /
- Agentky - 3.miesto / trio deti /
- Plážová párty - 1.miesto / formacia deti /
- Stairs - 2.miesto / formacia mládež /
- Odlišný - 3.miesto / formacia mládež / 
- Moonlight - 2.miesto / formacia mládež /
- Circus - 1.miesto / formacia mládež / 
- V parku - 2.miesto / formacia juniori / 
- Aladin - 1.miesto / formacia juniori / 
Laboratorium - 2.miesto / formacia juniori/
Pizzu prosím - 2.miesto / formacia juniori /

Ďakujeme tanečníkom ! ONLINE nikdy neprenesie tú správnu tanečnú
emóciu... ale naši tanečníci to bravúrne zvládli... klobúk dole.

- ABSOLVENTI 2020/2021

 

Absolventi šk. roka 2020/2021


Hudobný odbor - Ištvančínová Karin, Valachovičová Viktória, Hrušecká
Bibiána, Sovičová Liliana , Velická Stela , Matula Adam

Výtvarný odbor - Filípková Gréta, Ištvančínová Karin, Janáková Carolina,
Jurkovičová Marianna, Klenová Alexandra, Michalková Michaela, Nemcová
Nina, Paradeiserová Sára, Pechová Lucia, Šmidová Lara, Válková Chiara
Sofia, Luisa Audová

Tanečný odbor - Bíla Terézia Anna, Bolebruchová Natália, Čarská Terézia,
Horinková Nina, Krušinová Natália, Lacková Karolína, Lacková Natálie,
Mokryšová Erika, Paradeiserová Sára, Pechová Lucia, Pišojová Kristína,
Ružičková Aneta, Šmidová Adela, Válková Chiara Sofia, Vaňková Viktória,
Kobilý Sebastián, Kaššová Katarína, Kuklišová Terézia, Masaryková Sára,
Valachovičová Karin

- ONLINE WORKSHOPY PRE ENĎÁKOV

Vzdelávanie našich tanečníkov pokračuje nielen so svojimi vyučujúcimi, ale aj v podobe workshopov v rôznych tanečných štýloch. Pre tanečníkov sme si pripravili v spolupráci so slovenskými lektormi – zábavný kondičný tréning pre deti a kondičné tréningy pre mládež; flexi tréning, ktorý tanečníkom dopomohol rozvíjať ich flexibilitu a elasticitu tela a tiež lekcie hip-hopu, čo je pre našich tanečníkov novým tanečným štýlom. Najväčším prekvapením pre Enďákov bol najznámejší hip-hopový tanečník na Slovensku – Laci Strike. Pre všetkých tanečníkov to bola nová skúsenosť a je už len na nich, koľko si z toho zoberú do svojho tanečného sveta. ĎAKUJEME ZUŠ Gbely a našej pani riaditeľke. Tak snáď už čoskoro v tanečných sálach… alebo že by na ENDY letnej SHOW?? uvidíme… :-) 

Lukáš Jureňa, Jessica Kobilyová
ENDY ZUŠ GBELY 

Stránka 1 z 3