User Login

Odrazový bod pre mladých žiakov

Základná umelecká škola Gbely usporiadala v dňoch 18. a 20. marca 2014 interné koncerty v koncertnej sále ZUŠ Gbely.

Priestor dostalo 45 mladých spevákov a hudobníkov. Niektorí si mohli po prvýkrát vyskúšať, aké to je stáť na javisku, spievať a hrať pred publikom.

Svojimi výkonmi dokázali, že v našom meste rastú nové hudobné talenty, ktoré môžu v budúcnosti úspešné reprezentovať mesto na súťažiach.

Práve tieto interné koncerty sa stávajú pre mladých muzikantov a spevákov odrazovým a veľmi dôležitým bodom ich prvých skúseností pre vystupovanie pred väčším počtom ľudí.

Poďakovanie patrí učiteľom za výučbu mladých talentov, ale vďaka patrí aj rodičom a starým rodičom, ktorí svoje deti či vnúčence podporujú nielen doma, ale aj osobnou návštevou na koncertoch pri ich prvých hudobných krokoch na pódiu.