User Login

Poplatky za štúdium v ZUŠ

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole je mesačne pre: 

- žiak pri individuálnej výučbe - 7 eur. 

- žiak pri individuálnej výučbe - druhá, tretia v poradí - 15 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) A - "prípravka" - 0 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) A - "prípravka" druhá, tretia v poradí - 3,50 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) B - "prípravka" - 3,50 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) B - "prípravka" druhá, tretia v poradí - 7,00 eur. 

- žiak pri skupinovej výučbe - 5 eur. 

- žiak pri skupinovej výučbe - druhá, tretia v poradí - 10 eur. 

- dospelých v idividuálnom vyučovaní - dospelá osoba, ktorá má vlastný príjem - 20 eur. 

- dospelých v skupinovom vyučovaní - dospelá osoba, ktorá má vlastný príjem - 15 eur. 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2015