User Login

Protiepidemické opatrenia a odporúčania

 

Vážení rodičia,

 

blíži sa začiatok školského roka, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pristupujeme k dodržiavaniu protiepidemických opatrení a odporúčaní. Na základe opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a tiež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zavádzame nasledovné opatrenia:

 

1.       Pred nástupom do ZUŠ je povinný rodič odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Tlačivo tu

 

2.       Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZUŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenie karanténne opatrenia (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Tlačivo tu

 

3.       Zákonným zástupcom je vstup do budovy ZUŠ zakázaný (v prípade potreby môžu zákonní zástupcovia využiť telefonický alebo mailový kontakt na triedneho učiteľa, prípadne riaditeľa školy).

 

4.       Do budovy školy vstupujú žiaci s ochranným rúškom, dezinfekcia rúk bude zabezpečená. Žiakom 1. stupňa ZŠ je odporúčané nosiť ochranné rúško, pre 2. stupeň ZŠ je nosenie ochranného rúška v budove školy povinné.

 

5.       O rozvrhoch žiakov budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom e-mailu do 04.09.2020. V prípade nedoručenia rozvrhu kontaktujte triedneho učiteľa.