User Login

- Umenie prináša radosť

Zamýšľali ste sa niekedy nad významom umenia ? Umenie nielenže rozvíja
kreativitu a kultivuje osobnosť samotného tvorcu, ale aj celej komunity
ľudí, ktorí umenie vnímajú. Prináša ľuďom radosť, príležitosť zamyslieť
sa , možno príležitosť  premeniť problémy na výzvy....Umenie je totiž
spôsob neverbálnej komunikácie medzi ľuďmi .
S takýmto cieľom bola koncipovaná výstava výtvarných prác žiakov
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy, ktorá bola inštalovaná v
bývalom miestnom kine. Obyvateľom mesta  sme chceli spríjemniť chvíle
čakania na výsledky testov. Ďakujeme za spoluprácu Jessice Kobilyovej a
Lukášovi Jureňovi, ktorí nám s týmto projektom pomáhali. Tiež ďakujeme
nášmu mestu za poskytnutie priestoru k jeho realizácii.
    Ak sa nám to spoločne podarilo - prepojiť umenie so životom a
preniesť do vašej duše kúsok radosti a krásy , tak sme zo srdca veľmi
radi :) . Spoločne to dáme  :) .

Mária Pálenyiková a Andrea Papánková