User Login

Beatfórum 2013

13. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnej piesne, hudobných skupín, scénického a moderného tanca

16.11.2012 súťažilo 35 spevákov a 11 hudobných skupín
HS Alarms ZUŠ Gbely pod vedením Bc. Petra Pechu získala 2.miesto a Cenu prednostky mesta Gbely

17.11.2012 súťažilo v DK Gbely 685 tanečníkov s 89 choreografiami z 21 organizácií nitrianskeho, trnavského, bratislavského a trenčianskeho kraja.
TS Endy ZUŠ Gbely pod vedením Bc. Martiny Šteflíkovej a Lukáša Jureňu získala dve 1. miesta , tri 2.miesta, päť 3. miest a Cenu primátora mesta Gbely. TS Pegas pod vedením Dis.art. Milice Barkóciovej získala dve 1. miesta a jedno tretie miesto.