Beatforum 2014

Propozície na Beatforum 2014 nájdete TU.

ENDY úspešný v Senci 2014

1. miesto "červená čiapočka" / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

2. miesto " do pralesa na banány " / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

2. miesto " príbeh hračiek " / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

3. miesto " čarodej z krajiny OZ " / show dance, choreo: Lukáš Jureňa


Gratulujeme tanečníkom :)

ENDY uspešný v Bojniciach

Tanečná skupina ENDY pod vedením Mgr. Šteflíkovej Martiny a Lukáša Jureňu sa dňa 11.4.2014 zúčastnila Festivalu moderného tanca v Bojniciach. Svojími skvelými výkonmi si vytancovali tieto umiestnenia : 

3. miesto show deti maska / Mgr. Martina Šteflíková /
3. miesto show deti príbeh hračiek / Mgr. Martina Šteflíková /
3. miesto show juniori čarodej z krajiny OZ / Lukáš Jureňa /
2. miesto malé choreografie paparazzi / Lukáš Jureňa /
2. miesto open dance retro / Mgr. Martina Šteflíková /
1. miesto disco dance mládež wake me up / Lukáš Jureňa / 
mimoriadna cena za extra talent : Lukáš jureňa

Odrazový bod pre mladých žiakov

Základná umelecká škola Gbely usporiadala v dňoch 18. a 20. marca 2014 interné koncerty v koncertnej sále ZUŠ Gbely.

Priestor dostalo 45 mladých spevákov a hudobníkov. Niektorí si mohli po prvýkrát vyskúšať, aké to je stáť na javisku, spievať a hrať pred publikom.

Svojimi výkonmi dokázali, že v našom meste rastú nové hudobné talenty, ktoré môžu v budúcnosti úspešné reprezentovať mesto na súťažiach.

Práve tieto interné koncerty sa stávajú pre mladých muzikantov a spevákov odrazovým a veľmi dôležitým bodom ich prvých skúseností pre vystupovanie pred väčším počtom ľudí.

Poďakovanie patrí učiteľom za výučbu mladých talentov, ale vďaka patrí aj rodičom a starým rodičom, ktorí svoje deti či vnúčence podporujú nielen doma, ale aj osobnou návštevou na koncertoch pri ich prvých hudobných krokoch na pódiu.

Beatfórum 2013

13. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnej piesne, hudobných skupín, scénického a moderného tanca

16.11.2012 súťažilo 35 spevákov a 11 hudobných skupín
HS Alarms ZUŠ Gbely pod vedením Bc. Petra Pechu získala 2.miesto a Cenu prednostky mesta Gbely

17.11.2012 súťažilo v DK Gbely 685 tanečníkov s 89 choreografiami z 21 organizácií nitrianskeho, trnavského, bratislavského a trenčianskeho kraja.
TS Endy ZUŠ Gbely pod vedením Bc. Martiny Šteflíkovej a Lukáša Jureňu získala dve 1. miesta , tri 2.miesta, päť 3. miest a Cenu primátora mesta Gbely. TS Pegas pod vedením Dis.art. Milice Barkóciovej získala dve 1. miesta a jedno tretie miesto.

Stránka 3 z 3