Predseda: Bohuslava Vašíčková 

Zapisovatel: Mária Karasová 

Rada rodičov: Zuzana Morávková, Katarína Pálenyíková

Revízna komisia: Pavol Rafaelis, Renáta Audová, Katarína Tomašovičová Nemcová

Správa 2020/2021