User Login

Odbory

HUDOBNÝ ODBOR

Polachová Ivana  DiS.art. / spev, literárano dramatický odbor, hudobná náuka / Gbely 

Ing. Waradzinová Erika / klavír / Gbely, Petrova Ves 

Bc. Marek Kocák DiS.art. / gitara / Gbely 

Bc. Rafaelisová Magdaléna Dis.art. / spev / Gbely 

Barbora Sláčiková Dis.art. / drevené dychové nástroje / Gbely 

Peter Hrnčirík Dis. /  bicie nástroje  / Gbely

Vojtěch Vacula Dis. / plechové dychové nástroje / Gbely

Gálová Lucia Dis.art. / drevené dychové nástroje, klavír,hudobná náuka  / Smolinské

Mgr. Balgová Alexandra PhD. / hudobná náuka, klavír, drevené dychové nástroje / Petrova Ves 

Mgr. Bolerácová Veronika / spev,hudobná náuka / Gbely

Mgr.art. Uhrincová Lenka / klavír / Gbely 

Kocák Branislav  / hudobné skupiny / Gbely 

Brna Marek  / husle / Gbely

Mgr. Vaculková Katarína / akordeón / Gbely, Smolinské VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. Pálenyiková Mária / výtvarný odbor / Gbely, Petrova Ves, Letničie 

Mgr. Zuzana Dermeková /výtvarný odbor/ Gbely, Petrova Ves - MATERSKÁ DOVOLENKA

Mgr. Papánková Andrea / výtvarný odbor / Gbely 

 TANEČNÝ ODBOR

Jureňa Lukáš / tanečný odbor / Gbely

Bc. Jessica Kobilyová / tanečný odbor / Gbely, Smolinské, Petrova Ves 

Mgr. Zuzana Obernauerová / ľudový tanec / Gbely