User Login

Odbory

HUDOBNÝ ODBOR

Mgr. Marek Kocák DiS.art. / gitara, hudobné skupiny / Gbely 

Mgr. Rafaelisová Magdaléna Dis.art. / spev,klavír / Gbely 

Renáta Horňáková / literárno-dramatický odbor, spev / Gbely 

Mgr. art.  Katarína Fábryová / spev, klavír  / Gbely

Barbora Sláčiková Dis.art. / drevené dychové nástroje, hudobná náuka, dychový súbor  / Gbely 

Mgr. art. Mária Hyžová Dis.art. / klavír, hudobná náuka/ Gbely 

Peter Skala Dis.art.  / plechové - drevené dychové nástroje, bicie nástroje  / Gbely, Smolinské 

Gálová Lucia Dis.art. / drevené dychové nástroje, klavír,hudobná náuka  / Smolinské

Mgr. Balgová Alexandra PhD. / drevené dychové nástroje,klavír,hudobná náuka  / Petrova Ves, Gbely 

Mgr. Okrouhlá Veronika Dis.art. - Materská dovolenka 

Brna Marek  / husle / -  Gbely

Michal Čas / akordeón / - Smolinské 

Gabriel Kudry / gitara / - Gbely 

Mgr. Kamila Šimonová / klavír / - Gbely 


VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. Pálenyiková Mária / výtvarný odbor / Gbely 

Mgr. Zuzana Dermeková /výtvarný odbor/  - Materská dovolenka 

Bc. Dominika Potreská / výtvarný odbor / Gbely, Petrova Ves , Smolinské

Mgr. Papánková Andrea / výtvarný odbor / Gbely 

 

TANEČNÝ ODBOR

Jureňa Lukáš DiS. art - choreograf

Mgr. Jessica Kobilyová - choreograf  

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Renáta Horňáková / literárno-dramatický odbor, spev / Gbely