User Login

Odbory

HUDOBNÝ ODBOR

Polachová Ivana  DiS.art. / spev, literárano dramatický odbor, hudobná náuka / Gbely 

Mgr. Marek Kocák DiS.art. / gitara / Gbely 

Mgr. Rafaelisová Magdaléna Dis.art. / spev / Gbely 

Barbora Sláčiková Dis.art. / drevené dychové nástroje, hudobná náuka, dychový súbor  / Gbely 

Peter Hrnčirík Dis. /  bicie nástroje  / Gbely

Peter Skala / plechové - drevené dychové nástroje  / Gbely, Smolinské 

Gálová Lucia Dis.art. / drevené dychové nástroje, klavír,hudobná náuka  / Smolinské, Gbely

Mgr. Balgová Alexandra PhD. / hudobná náuka, klavír, drevené dychové nástroje / Petrova Ves, Gbely 

Mgr. Bolerácová Veronika / spev, klavír, priečna flauta  / Gbely

Kocák Branislav  / hudobné skupiny / Gbely 

Brna Marek  / husle / Gbely

Michal Čas / akordeón / Smolinské VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. Pálenyiková Mária / výtvarný odbor / Gbely, Letničie 

Mgr. Zuzana Dermeková /výtvarný odbor/  Petrova Ves 

Mgr. Papánková Andrea / výtvarný odbor / Gbely 

Mgr. Terézia Okenicová / výtvarný odbor / Gbely 

 

TANEČNÝ ODBOR

Jureňa Lukáš - choreograf

Bc. Jessica Kobilyová / tanečný odbor / Gbely,  Petrova Ves 

Mgr. Zuzana Obernauerová / ľudový tanec / Gbely

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Polachová Ivana  DiS.art.