User Login

Elokované pracoviská

Základná umelecká škola Gbely
ul. Československej armády 1207
908 45 Gbely

Odbory:
- hudobný
- výtvarný
- tanečný
- literárano dramatický odbor 


Elokované pracovisko Petrova Ves
Odbory:
- hudobný
- výtvarný Elokované pracovisko  Smolinské
Odbory:
- hudobný
Elokované pracovisko Letničie
Odbory:
- výtvarný