User Login

Umenie je skvelou prípravou na život ako taký...

Dištančné vzdelávanie výtvarného odboru ponúka svojim žiakom rozmanité výtvarné témy, ktoré môžu  spracovať im blízkou výtvarnou technikou. Okrem  kresby a maľby je to  aj umelecká fotografia. Veľmi veľa možností  ponúkala k tomu  na jeseň  nádherná jesenná príroda, potom to bol čas adventu, kedy deti doma pomáhali s vianočnou výzdobou , s pečením a ozdobovaním medovníčkov a teraz je to zasa krásna zimná scenéria. 

   Žiaci mali možnosť zapojiť sa i počas dištančného vzdelávania do výtvarnej súťaže s názvom Modrý svet umenia ( Bardejov), kde sa výtvarné práce i prihlášky posielali tento raz  elektronicky. Témou zaslaných výtvarných prác bolo "Vianočné želanie" . Deti si väčšinou priali zachrániť  Vianoce pred koronou, priali si zdravie, nádej pre všetkých ľudí...V tejto výtvarnej súťaži získala 1.miesto Viktória Kovalovská a Cenu poroty získala Aneta Černá. I touto cestou im ešte raz gratulujeme a prajeme im veľa ďalších tvorivých nápadov. 

   Dištančné vzdelávanie je veľmi náročné hlavne na sebadisciplínu žiakov, na zorganizovanie voľného času. Na svojich výtvarných prácach systematicky pracujú hlavne absolventi výtvarného odboru, využívajú konzultácie s učiteľom.  Aktívny záujem majú rovnako žiaci , ktorí sa pripravujú na stredné umelecké školy .Niektorí žiaci už majú po talentových skúškach a čakajú na výsledky., iných ešte len talentové skúšky čakajú. 

     V tomto období u žiakov oceňujeme  najmä ich vynaliezavosť a originalitu. Tiež si vážime  spoluprácu rodičov.  Práve kreativita akéhokoľvek druhu umenia  prináša deťom dlhodobé uspokojenie, je tou pravou relaxáciou, ktorú deti v tejto dobe zvlášť potrebujú. Umenie učí detí  trpezlivosti, umožňuje im vyjadriť svoje emócie .Cez kresby,  výrobu rôznych vecí a používaním rôznych materiálov sa buduje ich  vlastná hodnota a sebavedomie. Umenie  je skvelou prípravou na život ako taký...