User Login

- UMENIE V MESTE

Výstavu absolventov výtvarného odboru ZUŠ nájdete  v našom mestskom parku

 

Prechádzali ste sa poslednú dobu v parku pred mestským úradom a pozreli

ste si našu výstavu absolventov výtvarného odboru ZUŠ Gbely ? Ak bola pre vás

milým prekvapením , tak sme radi. Môžeme si tak s Lukášom J. povedať, že

splnila svoj cieľ. Má byť obohatením kultúry nášho mestečka, kde kultúra

okrem športu mala vždy významné postavenie. Kto ju ešte nestihol navštíviť,

tak má ešte túto možnosť do konca mesiaca jún.

Uvedená výstava ponúka široké spektrum výtvarných štýlov od kresby cez

maľbu a to rôznymi výtvarnými prostriedkami . Jej čaro je práve v jej pestrosti

.Tak ako našim mladým výtvarníkom , tak aj každému z vás je blízky iný

výtvarný štýl, veď umenie je subjektívny fenomén. Tých prívlastkov aké je ešte

umenie je určite viac. V tejto zložitej dobe mi prichádza na myseľ, že je určite

spájajúce.

Nájsť prepojenie medzi kultúrou a životom v meste ...práve tak je

konceptuálne poňatý náš výtvarný projekt. Stal sa pre nás veľkou výzvou, či

našim prianím. Ďakujeme vedeniu nášho mesta Gbely a vedeniu našej ZUŠ,

ktorí nás v tomto projekte podporili a tiež nám pomohli s jeho realizáciou.

Veľká vďaka patrí tiež našim milým absolventom za poctivú , systematickú

prácu počas celého školského roka a to i napriek prekážkam, ktoré priniesla

táto doba. Môžete byť na seba hrdí, že ste zvládli vypracovať svoje

absolventské práce na výbornú.

Každým spojením, či skôr prepojením vzniká nielen niečo nové, ale aj

zaujímavé a nekonvenčné...Veď umenie nie je sen, ale život...

 

Mgr. Andrea Papánková