User Login

POHYBOVÁ VÝCHOVA - Tancujeme svoj sen !

Cieľom projektu je podpora a rozvoj tanečníkov od útleho veku až po našu najstaršiu tanečnú generáciu. Tanec má v meste Gbely širokú tanečnú, ale tiež divácku základňu. Tancom sa do našich tanečníkov snažíme vštepovať disciplínu, sebarozvoj, kreativitu. No v prvom rade tanec pre nás znamená radosť, priateľstvo, pokoru a samozrejme veľkú tanečnú rodinu.
V rámci projektu sme pre našich tanečníkov získali 2500 eur na zakúpenie novej tanečnej podlahy / baletizol / v rozmere 10x12 metrov, nové ozvučenie telocvične ZUŠ Gbely, ktorú často využívame pri veľkých formáciach či prípravy na vystúpenia ako tanečnú sálu, za ktorú sme nesmierne vdační ! A nezabudli sme ani na odpočinok a tanečníkom sme do novej šatne dopriali sedacie vaky.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore nadácie VOLKSWAGEN SLOVAKIA.
ĎAKUJEME !
OZ ENDY DANCE GROUP