User Login

- Vidiečanova Habovka 2022

V dňoch 1.7-3.7. 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí,
ktoré bolo súčasťou folklórneho festivalu priamo vo Východnej. Blahoželáme našej žiačke Timei
Ondisovej- zlaté pásmo, za reprezentáciu našej školy. ❤️
 
 
 
Timeu pripravila Mgr. Magdaléna Rafaelisová DiS.art a korepetoval Michal Čas.