User Login

- Projekt - HUDBA HROU

V školskom roku 2022/2023 sa naša Základná umelecká škola zapojila do grantovej výzvy nadácie EPH s projektom “HUDBA HORU”. V rámci projektu sme odhlučnili učebňu hudobnej teórie a zakúpili orffove nástroje, s ktorými budú žiaci pracovať na hodinách hudobnej náuky, rozvíjať svoje hudobné cítenie a zmysel pre rytmus.

Ďakujeme spoločnosti Nafta a.s a nadáci EPH, vďaka ktorým sme mohli projekt uskutočniť.