User Login

- UMENIE PATRÍ DO MESTA

Umenie patrí do mesta pokračuje ! A to aj vďaka podpore Trnavského samosprávne kraja.
 
V parku pri dome kultúry vás čaká 14 výtvarných prác žiakov ZUŠ na tému “ TU ŽIJEM”.
Vystavené portréty sú výtvarnými prácami mladších i starších žiakov.
Sú stvárnené výtvarnými technikami: maľba temperou a suchým pastelom.
Ich farebnosť je živá, dynamická, u žiakov veľmi obľúbená. Projekt UMENIE PATRÍ DO MESTA - VEREJNÁ GALÉRIA PODPORILI: Trnavský samosprávny kraj OZ ENDY DANCE GROUP ZUŠ Gbely Mesto Gbely Ďakujeme