User Login

Ponúkame odbory

- Hudobný

- Tanečný

- Výtvarný

Pobočky ZUŠ

- ZUŠ Gbely

- pobočka Petrova Ves

- pobočka Smolinské

- pobočka Letničie

 

Beatfórum Gbely

Každý rok poriadame celoslovenskú hudobno – tanečnú súťaž BEAT FÓRUM GBELY, ktorého poslaním je prezentácia práce základných umeleckých škôl, zviditeľnenie Gbelov a radosť z hudby a pohybu detí....

Vítame Vás na našej stránke

ZAČÍNAME ! Všetky dôležité informácie pred začiatkom nového školského roka na jednom mieste. 

Tešíme sa na Vás !

______________________________________________________________________________

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so  žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2020.

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu. O ich použití rozhoduje Rada rodičov pri Rodičovskom združení  ZUŠ Gbely – Umenie deťom.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane,   môžete odovzdať na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2021. Tlačivo nájdete v sekcii "Tlačivá".

 

Za každý príspevok vopred ďakujeme.

 

     Rodičovské združenie pri ZUŠ Gbely Umenie deťom

_____________________________________________________________________________________________

 

 

V sekcii AKTUALITY nájdete VIANOČNÝ POZDRAV ZUŠ GBELY + VIANOČNÉ KONCERTY ONLINE. Prajeme Vám príjemné pozeranie.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

V školskom roku 2020/2021 ZUŠ Gbely navštevuje 420 žiakov, ktorým sa venuje 19 pedagogických pracovníkov, o chod školy sa starajú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie prebieha v 4 odboroch:

* hudobný - 111 žiakov
* tanečný - 190 žiakov
* výtvarný - 111 žiakov 
* literárno dramatický - 8


Riaditeľstvo ZUŠ Gbely :

hudobný odbor - 78 žiakov 
tanečný odbor - 179 žiakov
výtvarný odbor - 99 žiakov 
literárno dramatický odbor - 8

Elokované pracovisko Letničie :

výtvarný - 7


Elokované pracovisko Smolinské :

hudobný - 18


Elokované pracovisko Petrova Ves :
hudobný - 14
tanečný - 9
výtvarný - 8

 

Žiaci ZUŠ pod odborným vedením svojich pedagógov dosahujú výborné výsledky v rôznych hudobných, speváckych, tanečných a výtvarných súťažiach na celoslovenskej úrovni. 
Kultúrny život v meste a obciach pravidelným poriadaním koncertov, kvalitným kultúrnym programom obohacujú akcie a spoločenské podujatia.