User Login

Ponúkame odbory

- Hudobný

- Tanečný

- Výtvarný

Pobočky ZUŠ

- ZUŠ Gbely

- pobočka Petrova Ves

- pobočka Smolinské

- pobočka Letničie

 

Beatfórum Gbely

Každý rok poriadame celoslovenskú hudobno – tanečnú súťaž BEAT FÓRUM GBELY, ktorého poslaním je prezentácia práce základných umeleckých škôl, zviditeľnenie Gbelov a radosť z hudby a pohybu detí....

Vítame Vás na našej stránke

Prihláškový “ťahák” - nájdete dolu pod plagátom :)

  1. www.zusgbely.sk
  2. V pravo dole klik na - PRIHLÁŠKA 
  3. Študovalo Vaše dieťa v ZUŠ… klik na NIE. 
  4. A už nasleduje len výber ZUŠ Gbely.
  5. Ďalej pokračujte podľa pokynov systému. 

 

POZOR - pri rozkliknutí stránky iZUŠ treba skontrolovať v pravom hornom rohu, či máte systém prepnutý na Slovenský. 

Ak už Vaše dieťa navštevuje ZUŠ, pokračuje v štúdiu automaticky. POZOR - pri rozkliknutí stránky iZUŠ treba skontrolovať v pravom hornom rohu, či máte systém prepnutý na Slovenský. 

Ak už Vaše dieťa navštevuje ZUŠ, pokračuje v štúdiu automaticky. 

______________________________________________________________________________

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so  žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2020.

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu. O ich použití rozhoduje Rada rodičov pri Rodičovskom združení  ZUŠ Gbely – Umenie deťom.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane,   môžete odovzdať na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2021. Tlačivo nájdete v sekcii "Tlačivá".

 

Za každý príspevok vopred ďakujeme.

 

     Rodičovské združenie pri ZUŠ Gbely Umenie deťom

_____________________________________________________________________________________________


Vážení rodičia,

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o návrate žiakov do škôl od

08.02.2021,

bude prebiehať vyučovanie v Základnej umeleckej škole Gbely nasledovne:

Individuálne vyučovanie žiakov 1.stupňa ZŠ – prezenčnou formou výučby, s platným negatívnym

testom zákonného zástupcu žiaka. Prezenčne sa budú vyučovať – hra na gitare, hra na klavíri, hra na

akordeóne , hra na husliach , hra na bicích nástrojoch.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa

nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak vyučovanie bude prebiehať dištančnou

formou.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, nie staršie ako 7 dní, spolu s priloženou

kópiou negatívneho testu prinesie žiak na svoju prvú vyučovaciu hodinu.

Formulár čestného vyhlásenia nájdete tu:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/ vytlačte si prílohu

11a.

Tlačivá budú k dispozícii aj v sobotu 06.02.2021 na odberných miestach v Gbeloch, kde si ho môžete

zobrať.

 

Spev a výuka na dychové nástroje bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

Kolektívne vyučovanie – tanečný odbor, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor – naďalej

prebieha vyučovanie dištančnou formou.

________________________________________________________________________

Vážení rodičia!

Opäť sa stretávame  s rôznymi názormi a myslením v otázkach fungovania umeleckého školstva. Je obdobie úhrady príspevku za štúdium. Dovoľte mi sa k tomu vyjadriť.

Situácia okolo súčasného stavu je neľahká a momentálne pre všetkých aj negatívna. A nikto v tom nie je dobrovoľne! V tejto dobe sa už niekoľko mesiacov nemôžeme stretávať v škole, na koncertoch, vystúpeniach či výstavách. Naša škola zabezpečuje vyučovanie dištančne (online), a tu netreba zabúdať, že my nie sme KRÚŽOK, ale ŠKOLA, ktorá umelecky vzdeláva deti a mládež a pripravuje ich na umeleckú dráhu, ktorou sa možno raz budú živiť. ZUŠ je zákonom stanovená odborná inštitúcia, ktorá sa nevenuje vašim/našim deťom v poobedňajších hodinách len preto, aby ste/sme ich mali kam odložiť pokiaľ prídeme z práce! Sme škola! A tento druh školy je spoplatnený, aj keď príspevok je iba na čiastočnú úhradu štúdia. Náklady nám vznikajú, ktoré musíme uhradiť aj keď sú deti doma. Zakúpili sme pomôcky  pre VO,  ktoré si môžu deti prísť vziať , tiež sme zabezpečili notebooky, aby mohlo prebiehať dištančné vzdelávanie a bez financií to nejde. ZUŠ- ky neboli doteraz a ani nie sú podporované rôznymi projektmi zo strany štátu, jediné financovanie je od rodičov a z podielových daní štátu. Reálne náklady, ktoré štát dopláca sú vyššie, ale bez detí a školného štát nič nedoplatí.

Pochopíme, keď sa rodičia rozhodnú štúdium v ZUŠ-ke ukončiť, aj keď nás to bude mrzieť. Prosím podporte našu školu , ktorá sa prezentuje výbornými vystúpeniami, podujatiami a vysokými oceneniami na súťažiach. Ak nebudú deti, nebudú učitelia a možno ani odbory. Ak necháme niektoré odbory padnúť, bude ťažké a aj zdĺhavé ich znova obnoviť. Pomôžte nám udržať túto inštitúciu, podporte ŠKOLNÝM  tanečný, výtvarný, literárno- dramatický a aj hudobný odbor. Naša škola potrebuje vašu podporu, pomôžte nám prežiť druhý polrok.

 Ďakujem učiteľom, ktorí robia pre deti maximum, aj keď to nie je také, ako keď deti pracujú v škole prezenčne, ale iná možnosť v tejto situácii nie je. Verím, že sa čoskoro opäť uvidíme na krásnych akciách a podujatiach. 

Ešte raz ďakujem za podporu.

S úctou Magdaléna Rafaelisová- riaditeľka školy.

______________________________________________________

 

 

V sekcii AKTUALITY nájdete VIANOČNÝ POZDRAV ZUŠ GBELY + VIANOČNÉ KONCERTY ONLINE. Prajeme Vám príjemné pozeranie.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 

 

OZNAM!!!

Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR, prechádza vyučovanie v Základných umeleckých školách na dištančnú formu od 26.10.2020. Dištančné vyučovanie sa týka všetkých žiakov/ I. aj II. stupeň ZŠ/, vo všetkých odboroch. 

Bližšie informácie o priebehu vyučovania Vám poskytne Váš triedny učiteľ.

 

 

___________________________________________________

 

V školskom roku 2020/2021 ZUŠ Gbely navštevuje 420 žiakov, ktorým sa venuje 19 pedagogických pracovníkov, o chod školy sa starajú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie prebieha v 4 odboroch:

* hudobný - 111 žiakov
* tanečný - 190 žiakov
* výtvarný - 111 žiakov 
* literárno dramatický - 8


Riaditeľstvo ZUŠ Gbely :

hudobný odbor - 78 žiakov 
tanečný odbor - 179 žiakov
výtvarný odbor - 99 žiakov 
literárno dramatický odbor - 8

Elokované pracovisko Letničie :

výtvarný - 7


Elokované pracovisko Smolinské :

hudobný - 18


Elokované pracovisko Petrova Ves :
hudobný - 14
tanečný - 9
výtvarný - 8

 

Žiaci ZUŠ pod odborným vedením svojich pedagógov dosahujú výborné výsledky v rôznych hudobných, speváckych, tanečných a výtvarných súťažiach na celoslovenskej úrovni. 
Kultúrny život v meste a obciach pravidelným poriadaním koncertov, kvalitným kultúrnym programom obohacujú akcie a spoločenské podujatia.