User Login

Ponúkame odbory

- Hudobný

- Tanečný

- Výtvarný

- Literárno-dramatický

Pobočky ZUŠ

- ZUŠ Gbely

- pobočka Petrova Ves

- pobočka Smolinské

- pobočka Letničie

 

Beatfórum Gbely

Každý rok poriadame celoslovenskú hudobno – tanečnú súťaž BEAT FÓRUM GBELY, ktorého poslaním je prezentácia práce základných umeleckých škôl, zviditeľnenie Gbelov a radosť z hudby a pohybu detí....

Vítame Vás na našej stránke

ENDY

 

 

  

V školskom roku 2023/2024 ZUŠ Gbely navštevuje 492 žiakov, ktorým sa venuje 18 pedagogických pracovníkov, o chod školy sa starajú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie prebieha v 4 odboroch:

* hudobný - 126 žiakov
* tanečný - 223 žiakov
* výtvarný - 128 žiakov 
* literárno dramatický - 15


Riaditeľstvo ZUŠ Gbely :

hudobný odbor - 92 žiakov 
tanečný odbor - 206 žiakov
výtvarný odbor - 113 žiakov 
literárno dramatický odbor - 15


Elokované pracovisko Smolinské :

hudobný - 21
výtvarný - 12


Elokované pracovisko Petrova Ves :
hudobný - 13
tanečný - 15 / OZ / 
výtvarný - 6

 

Žiaci ZUŠ pod odborným vedením svojich pedagógov dosahujú výborné výsledky v rôznych hudobných, hereckých, tanečných a výtvarných súťažiach na celoslovenskej úrovni a v zahraničí. 


Pravidelným poriadaním koncertov, kvalitným kultúrnym programom ZUŠ Gbely obohacuje kultúrne akcie a spoločenské podujatia v meste Gbely a širokom okolí.