User Login

Ponúkame odbory

- Hudobný

- Tanečný

- Výtvarný

Pobočky ZUŠ

- ZUŠ Gbely

- pobočka Petrova Ves

- pobočka Smolinské

- pobočka Letničie

 

Beatfórum Gbely

Každý rok poriadame celoslovenskú hudobno – tanečnú súťaž BEAT FÓRUM GBELY, ktorého poslaním je prezentácia práce základných umeleckých škôl, zviditeľnenie Gbelov a radosť z hudby a pohybu detí....

Vítame Vás na našej stránke

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov - učiteľ tanečného odboru

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov - učiteľ hry na klavír a učiteľ hry na gitare

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZUŠ GBELY 

 

Riaditeľstvo ZUŠ Gbely oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole v školskom roku 2020/2021, že

prijímacie skúšky sa budú konať 26.6.2020 

 v čase od 9:00 do 15:30 hod. 

 

____________________________________________________________________________________

 

V školskom roku 2019/2020 ZUŠ Gbely navštevuje 479 žiakov, ktorým sa venuje 20 pedagogických pracovníkov, o chod školy sa starajú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie prebieha v 3 odboroch:

* hudobný - 144 žiakov
* tanečný - 193 žiakov
* výtvarný - 138 žiakov 


Riaditeľstvo ZUŠ Gbely :

hudobný odbor - 103 žiakov 
tanečný odbor - 175 žiakov
výtvarný odbor - 106 žiakov 
literárno dramatický odbor - 7

Elokované pracovisko Letničie :

výtvarný - 10


Elokované pracovisko Smolinské :

hudobný - 22

tanečný - 10

Elokované pracovisko Petrova Ves :
hudobný - 16
tanečný - 8
výtvarný - 21

 

Žiaci ZUŠ pod odborným vedením svojich pedagógov dosahujú výborné výsledky v rôznych hudobných, speváckych, tanečných a výtvarných súťažiach na celoslovenskej úrovni. 
Kultúrny život v meste a obciach pravidelným poriadaním koncertov, kvalitným kultúrnym programom obohacujú akcie a spoločenské podujatia.