User Login

Ponúkame odbory

- Hudobný

- Tanečný

- Výtvarný

- Literárno-dramatický

Pobočky ZUŠ

- ZUŠ Gbely

- pobočka Petrova Ves

- pobočka Smolinské

- pobočka Letničie

 

Beatfórum Gbely

Každý rok poriadame celoslovenskú hudobno – tanečnú súťaž BEAT FÓRUM GBELY, ktorého poslaním je prezentácia práce základných umeleckých škôl, zviditeľnenie Gbelov a radosť z hudby a pohybu detí....

Vítame Vás na našej stránke

Vážení rodičia, pozývame Vás na schôdzu ZRPŠ spojenú s voľbou zástupcov rodičov do rady školy dňa 29.9.2022 o 16:00 hod v koncertnej miestnosti ZUŠ Gbely. 
V tomto termíne sa uskutoční aj plenárna schôdza OZ Umenie deťom. Okrem iného bude na plenárnej schôdzi predložený návrh na úpravu stanov OZ, ktorý predkladáme spolu s pôvodnými stanovami OZ k nahliadnutiu v položke OZ Umenie deťom. 

_________________________________________________________

V školskom roku 2022/2023 ZUŠ Gbely navštevuje 443 žiakov, ktorým sa venuje 17 pedagogických pracovníkov, o chod školy sa starajú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie prebieha v 4 odboroch:

* hudobný - 109 žiakov
* tanečný - 180 žiakov
* výtvarný - 99 žiakov 
* literárno dramatický - 11


Riaditeľstvo ZUŠ Gbely :

hudobný odbor - 74 žiakov 
tanečný odbor - 180 žiakov
výtvarný odbor - 81 žiakov 
literárno dramatický odbor - 11


Elokované pracovisko Smolinské :

hudobný - 22
výtvarný - 8


Elokované pracovisko Petrova Ves :
hudobný - 13
tanečný - 10 / OZ / 
výtvarný - 10

 

Žiaci ZUŠ pod odborným vedením svojich pedagógov dosahujú výborné výsledky v rôznych hudobných, hereckých, tanečných a výtvarných súťažiach na celoslovenskej úrovni a v zahraničí. 


Pravidelným poriadaním koncertov, kvalitným kultúrnym programom ZUŠ Gbely obohacuje kultúrne akcie a spoločenské podujatia v meste Gbely a širokom okolí.