User Login

Ponúkame odbory

- Hudobný

- Tanečný

- Výtvarný

Pobočky ZUŠ

- ZUŠ Gbely

- pobočka Petrova Ves

- pobočka Smolinské

- pobočka Letničie

 

Beatfórum Gbely

Každý rok poriadame celoslovenskú hudobno – tanečnú súťaž BEAT FÓRUM GBELY, ktorého poslaním je prezentácia práce základných umeleckých škôl, zviditeľnenie Gbelov a radosť z hudby a pohybu detí....

Vítame Vás na našej stránke

 

_________________________________________________________

V školskom roku 2021/2022 ZUŠ Gbely navštevuje 426 žiakov, ktorým sa venuje 19 pedagogických pracovníkov, o chod školy sa starajú 4 nepedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie prebieha v 4 odboroch:

* hudobný - 121 žiakov
* tanečný - 189 žiakov
* výtvarný - 108 žiakov 
* literárno dramatický - 8


Riaditeľstvo ZUŠ Gbely :

hudobný odbor - 82 žiakov 
tanečný odbor - 179 žiakov
výtvarný odbor - 82 žiakov 
literárno dramatický odbor - 8


Elokované pracovisko Smolinské :

hudobný - 24
výtvarný - 10


Elokované pracovisko Petrova Ves :
hudobný - 15
tanečný - 10
výtvarný - 16

 

Žiaci ZUŠ pod odborným vedením svojich pedagógov dosahujú výborné výsledky v rôznych hudobných, speváckych, tanečných a výtvarných súťažiach na celoslovenskej úrovni. 
Kultúrny život v meste a obciach pravidelným poriadaním koncertov, kvalitným kultúrnym programom obohacujú akcie a spoločenské podujatia.